Ny Hal I Terslev

 

RESUMÉ

Terslev Sogns Foreningshus ønskes udvidet med en ny hal med tilhørende faciliteter, da dens nuværende meget beskedne størrelse, gør at der i dag kun kan udøves begrænsede og mindre pladskrævende idrætsaktiviteter.

Udvidelsen opføres og efterfølgende ejes af Faxe Kommune, og finansieres ved et kommunalt bidrag på 2/3 af det samlede anlægsbudget, samt 1/3 fra fonde og sponsorater rejst af TGIF selv. (se bilag om finansiering og drift )

Efterfølgende drives det samlede halkompleks af Terslev Sogns Foreningshus, via udlejning og sportslige arrangementer, samt kommunalt driftstilskud efter reglerne herom.

Udvidelsen af Terslev Sogns Foreningshus skal være med til at fremtidssikre lokalsamfundet, og den sikrer, at vi kan imødekomme både kommunens og vore egne ønsker l byen og lokalsamfundet samt sikre en robusthed overfor samfundsmæssige forandringer. 


Se hele det udarbejdede prospekt ved at klikke på “se TG&IF Hal projekt” knappen øverst på siden.